วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ยายวัย 50 ปีรับภาระเลี้ยงหลาน 6 คนพร้อมสามีที่เจ็บป่วย

หญิงค้ายาบ้าอ้างจะนำเงินไปรักษาตัว


ขอบคุณ:ภาพ//ข่าว ศิวัชดนัย เอกอุ่น

อุ่นกายไม่หนาวใจ BY JAMES CABLE TV

รอบวันทันข่าว(กาฬสินธุ์)) BY JAMES CABLE TV

รอบวันทันข่าว(กาฬสินธุ์) BY JAMES CABLE TV

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เขื่อนลำปาวเลื่อนแผนการส่งน้ำปลูกพืชฤดูแล้งปี 2553/2554นายพรเทพ เหม็งประมูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เปิดเผยว่า ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้ประกาศหยุดส่งน้ำปลูกพืชฤดูฝนปี 2553 และการส่งน้ำปลุกพืชฤดูแล้งปี 2553 /2554 เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2553  แล้วนั้น แต่เนื่องจากสำนักงานก่อสร้าง 1 ได้ทำการปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งขวา ช่วง กม.7+600 ถึง กม.12+530  และช่วง กม.15+000  ถึง กม.18+000  ในปีงบประมาณ 2554  ขณะก่อสร้างจำเป็นต้องทำการหยุดการส่งน้ำในคลองสายใหญ่
ฝั่งขวา เป็นการชั่วคราว เพื่อทำการเชื่อมต่อคลองส่งน้ำ ดังนั้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว  จึงขอเลื่อนแผนการส่งน้ำดังนี้คือ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาตั้งแต่  กม.28+000 จนถึงปลายคลอง จะเลือนการส่งน้ำจากวันที่  13 ธันวาคม 2553 เป็นวันที่ 26 ธันวาคม 2553  และจะมีน้ำพร้อมส่งทั้งระบบในวันที่ 5 มกราคม 2554